עברית

ENVIRONMENT

HOME  :  ENVIRONMENT

איכות הסביבה

חברת אתרים הציבה לעצמה כמטרה להוביל מהלכים הנוגעים לפיתוח בר-קיימא, מתוך הצורך להתחשב
בסביבה ולפעול בראיה עתידית הצופה את ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, וגם מתוך ראיית
המרכיב הכלכלי הטמון בהתנהלות סביבתית אחראית.